Vi på Tykab har alla varit verksamma inom installationsbranschen sen 1990-talet. Nu ser vi tillbaka på en gemensam historia där vi med viss stolthet kan säga att vi har varit inblandade i tunga projekt som t ex Nya Karolinska Sjukhuset, Skanskas huvudkontor, Nordeas kontor och AFRY:s huvudkontor för att nämna några.

Elinstallationer är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Under åren har vi arbetat med el i kommersiella fastigheter, för sjukhus samt naturligtvis kontor. Vi tar ansvar för hela kedjan, från start till färdig produkt.