Vi är alla utbildade och certifierade elektriker i grunden.

På jakt efter nya utmaningar har vi valt att bredda vår kunskap med inriktade kompetenser. 

Niklas Lindberg

VD
Projektledare
E: niklas.lindberg@tykab.se
T: 070 350 76 02

Johan Blarck

Tekniker
Data / Tele / Fiber
E: johan.blarck@tykab.se
T: 070 729 59 11

Janne Tobiasson

Tekniker
Data / Tele / Fiber
E: janne.tobiasson@tykab.se
T: 070 616 51 18

Krister Åström

Tekniker
Behörig ingenjör inbrottslarm
Tele / Brandlarm / Passage
E: krister.astrom@tykab.se
T: 072 240 78 50

Jonathan Ahlberg

Tekniker
Data / Fiber
Fasta projekt
E: jonathan.ahlberg@tykab.se
T: 070 455 82 93

Janne Heiskanen

Tekniker
Tele / Inbrott / Passage
E: janne.heiskanen@tykab.se
T: 070 350 76 63

Bo Erixon

Elektriker
Fasta projekt
E: bo.erixon@tykab.se
T: 070 551 33 90

Jonas Hultman

Tekniker
Behörig ingenjör brandlarm
Tele / Brandlarm
E: jonas.hultman@tykab.se
T: 070 855 48 92

Pontus Juntheikki

Tekniker
Data / Tele
E: pontus.juntheikki@tykab.se
T: 073 336 71 10