Vi är alla utbildade och certifierade elektriker i grunden.

På jakt efter nya utmaningar har vi valt att bredda vår kunskap med inriktade kompetenser. 

Niklas Lindberg

VD & Projektledare

E: niklas.lindberg@tykab.se

T: 070 350 76 02

Johan Blarck

Tekniker

Data/Tele/Fiber

E: johan.blarck@tykab.se

T: 070 729 59 11

Janne Tobiasson

Tekniker

Data/Tele/Fiber

E: janne.tobiasson@tykab.se

T: 070 616 51 18

Jonas Hultman

Tekniker

Brandlarm/Passage

E: jonas.hultman@tykab.se

T: 070 855 48 92

Pontus Juntheikki

Tekniker

Data/Tele

E: pontus.juntheikki@tykab.se

T: 073 336 71 10

Jonathan Ahlberg

Tekniker

Data/Fiber

E: jonathan.ahlberg@tykab.se

T: 070 455 82 93

Janne Heiskanen

Tekniker

Tele/Inbrott/Passage

E: janne.heiskanen@tykab.se

T: 070 350 76 63

Krister Åström

Tekniker

Tele/Brandlarm/Passage

E: krister.astrom@tykab.se

T: 072 240 78 50

Bo Erixon

Elektriker

Fasta projekt

E: bo.erixon@tykab.se

T: 070 551 33 90